Informatie voor jouVrije tijd & ontmoeting

Hieronder vind je informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Vakantie

De meeste ouders hebben minder vakantietijd dan hun kinderen. Dat maakt dat er soms moet gezorgd worden voor opvang. Het overbruggen van deze periode vraagt soms veel creativiteit en organisatietalent. Wij inspireren je graag met onderstaand overzicht.

Speelpleinwerking

Speelpleinwerking betekent elke dag andere spelen en activiteiten onder begeleiding van gediplomeerde monitoren. Knutselen, dansen, sporten, zingen, koken, zwemmen, ... je kan je naar hartenlust uitleven!
 
Meer info per gemeente vind je hier: 

Rap op Stap

Het Rap op Stap kantoor biedt heel wat sociale kortingen aan voor individuele daguitstappen, vakanties, culturele, sportieve en sociale activiteiten. Daarnaast kan je een vrijetijdspremie aanvragen voor vrijetijdsactiviteiten zoals kampen, hobby's, sportclubs, ...
 
Brasschaat: 
Waar? LDC Vesalius, Prins Kavellei 75 in Brasschaat
Meer info? 03 650 25 72
 
Essen:
Waar? Lokaal Dienstencentrum ‘t Gasthuis, Nollekensstraat 5 in Essen 
Meer info? 0476 91 04 15 of rapopstap@essen.be
 
Kalmthout:
Waar? Twinkeltje en Tkruideniertje (De Kantine), Gomarus Van Geelstraat 30 in Kalmthout en Dienstencentrum De Groten Uitleg, Kerkeneind 20 in Kalmthout
Meer info? rapopstapkalmthout@gmail.com

Doedèskadèn vzw

Artiesten in participatie en artistiek werk.
Ze begeleiden workshops, vormingen, trainingen en participatieprocessen.
Ze werken met en voor iedereen. Van kleuter tot senior, leerlingen en leerkrachten, mensen met en zonder beperking, medewerkers en leidinggevenden.
Ze komen in scholen en voorzieningen, in bedrijven en organisaties, in de publieke ruimte en bij u thuis.

Waar? Oude Bergsebaan 106, Kapellen
Meer info? 

  • Via hun Facebook-pagina
  • Via mail: info@doedeskaden.be 
  • Telefonisch: 03 605 21 26 of 0485 74 00 06 

Iedereen verdient vakantie

Bij Iedereen Verdient Vakantie kunnen mensen met een laag inkomen terecht voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. Het aanbod is bedoeld voor alle mensen die omwille van financiële, mentale of fysieke beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan. 

Voor meer info neem je een kijkje op deze website.

Kidskriebels

Kidskriebels vzw is een jeugdorganisatie die zeer actief is in de organisatie van externe kriebelkampen (kampen zonder overnachting).

Ze focussen ons op het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar en dit binnen hun eigen gemeente of school.

Kampzoeker

Op kampzoeker vind je vakantiekampen voor kinderen tot en met 18 jaar.

Je kan kampen opzoeken op leeftijd, regio, datum en soort kamp en verder filteren op met of zonder overnachting of voor één dag of langer.

OKIDDO

OKIDDO vzw biedt vakantiekampen aan zonder overnachting voor kleuters en kinderen van de lagere school. 

Korting of terugbetaling via mutualiteit

Elke mutualiteit geeft een tussenkomst in het inschrijvingsgeld van een speelplein, sportkamp, jeugdkamp enz. Doe navraag bij jouw mutualiteit voor meer info.

Vergeet zeker ook geen fiscaal attest te vragen aan de initiatiefnemer van het kamp of kijk na of dit online beschikbaar is. Op deze manier kan je het inschrijvingsgeld fiscaal inbrengen in de belastingen.

Rode Kruis

Als kind moet je in de grote vakantie kunnen genieten, spelen en ravotten. Maar voor kinderen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond is dat niet altijd het geval.
Speciaal voor deze kinderen en jongeren van 7 tot 14 jaar organiseert het Rode Kruis vakantiekampen in Vlaanderen.
De grootste kosten van het kamp neemt Rode Kruis-Vlaanderen voor zijn rekening. Aan de ouders vragen we een kleine bijdrage. Als dat niet lukt, springt het OCMW, een sociale organisatie of onze Rode Kruisafdeling bij.

Free-Time

Free-Time bezorgt je kind een onvergetelijke vakantie!

Free-Time draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.