Informatie voor jouVrije tijd & ontmoeting

Hieronder vind je informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Sport- en vrijetijdsaanbod Stabroek

Er valt heel wat te beleven in Stabroek. Hieronder vind je een overzicht!

Uit in Stabroek

Een overzicht van de publiek toegankelijke activiteiten die de komende tijd in Stabroek georganiseerd worden kan je raadplegen op de Stabroekse Uit-kalender "Uit in Stabroek". Als je zelf een activiteit organiseert kan je die toevoegen via de Uit-databank.

Jeugddienst

Jeugddienst 

De jeugddienst is hét aanspreekpunt voor kinderen en jongeren in Stabroek. Je kan er terecht voor:

 • een rijk aanbod voor je vrije tijd: Grabbelpas, speelpleinwerking ‘t JOSke en tienerwerking Swap in de vakanties. Daarnaast is de jeugddienst actief in allerlei projecten, één van de meest gekende is het jaarlijkse tienerevent Fort Fiësta in de paasvakantie
 • informatie over de jeugdverenigingen, speelterreinen, speelbossen, skateterreinen en speelstraten. Wie een speelstraat inricht kan ook een speelkoffer uitlenen met allerhande leuk spelmateriaal. Check ook het aanbod van Academie Noord, de regionale academie voor beeldende kunsten.
 • het huren van jeugdcentrum JOS (Kerkstraat 89 te Hoevenen) voor een feest, fuif of andere activiteit.
 • als je een buitengewone jeugdactiviteit organiseert, kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor projectsubsidies.
 • als je een monitorcursus of andere kadervorming in het jeugdwerk hebt gevolgd kan je een toelage kadervorming aanvragen.

De jeugddienst ondersteunt ook de jeugdraad en kindergemeenteraad zodat zij de nodige info hebben om advies te geven over het jeugdbeleid.

Meer info: Jeugddienst, 03 660 14 44, jeugddienst@stabroek.be of op de website.

Cultuurdienst

Stabroek is cultureel een veelzijdige gemeente. Een waaier van socio-culturele verenigingen bieden een breed aanbod van activiteiten aan. Check de UIT-kalender. Het gemeentebestuur ondersteunt deze verenigingen via subsidies, het ter beschikking stellen van lokalen en materialen.

De cultuurdienst zorgt samen met de cultuurraad voor een aanvullend aanbod aan culturele manifestaties.

Bij de cultuurdienst kan je ook terecht voor informatie en advies in verband met het organiseren van culturele activiteiten.

Voor buitengewone socio-culturele projecten met een publiek karakter kunnen subsidies verkregen worden als ze voldoen aan de voorwaarden in het subsidiereglement.

Check ook het aanbod van Academie Noord, de regionale academie voor beeldende kunsten.

Meer info: Cultuurdienst, 03 210 11 75, cultuurdienst@stabroek.be of op de website

Sportdienst

De sportdienst is de gemeentelijke dienst die instaat voor de sportpromotie, het beheer van de sportaccommodatie en de ondersteuning van de sportverenigingen in onze gemeente. Concreet kan je er terecht voor:

 • Info over de diverse sportclubs in Stabroek en mogelijkheden om individueel aan sport te doen.
 • Info en inschrijvingen i.v.m. de sportkampen in het kader van de JeS-werking in de vakanties.
 • Info i.v.m. de activiteiten i.s.m. de scholen: Sportsnack (Sportief Naschools-ACtieve Kids), Multi-Move (voor kleuters), Fietseling, Scholencross.
 • Info en inschrijvingen voor de jaarlijkse ski- en snowboarddag in de krokusvakantie.
 • Wandel-mee-dag op 11/11 en Winterwandeling.
 • Info over G-sportmogelijkheden voor kinderen met een beperking.

Meer info: Sportdienst, 03 210 11 71, sportdienst@stabroek.be of op de website.

Toerisme

Gelegen tussen Haven en Polder telt Stabroek heel wat mooie hoekjes die je kan verkennen. Typisch aan Stabroek is de indrukwekkende skyline van de Antwerpse haven op de achtergrond terwijl je langs rustige polderwegen door de velden wandelt of fietst.

Wie liever in de bossen vertoeft kan terecht in het Moretusbos rond kasteel Ravenhof, het Elsenbos of het Buynderbos in Hoevenen. Het Ravenhof is bovendien één van de 4 toegangspoorten tot het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Als typische poldergemeente kent het Ganzenrijden een jarenlange traditie die heel het dorp op de been brengt.

Voor een originele actieve groepsactiviteit kan je terecht in het Fort van Stabroek bij Stafort.

Meer info vind je op deze Facebookpagina 

Bibliotheek

De hoofdbib in de Smoutakker beschikt over een grote en gevarieerde collectie. Naast een uitgebreide jeugdafdeling beschikt de bib ook over een Makkelijk Lezen Plein (voor kinderen van 8 tot 12 jaar die moeite hebben met lezen), een collectie adolescentenromans, anderstalige boeken, een ruim aanbod fictie, een afdeling informatie en documentatie, werken voor mensen met een leesbeperking en een ruime collectie audiovisuele materialen (films, televisieseries, cd’s, muziekdvd’s, games, …). Wie lid wil worden, kan zich gratis laten inschrijven.

De bib beschikt over een aantal computers waar de bezoeker gratis op het internet kan surfen. Daarnaast wordt er ook gratis wifi aangeboden. Afdrukken of kopiëren kan tegen betaling. Van 10 tot 12 uur kan je elke weekdag terecht in het leescafé van de bib waar je de kranten en tijdschriften kan inkijken of het internet kan gebruiken.

De bib organiseert regelmatig lezingen en workshops, check de agenda op hun website of in de UIT-kalender.

Ook in het filiaal in Hoevenen (Witvenstraat 57) is een ruim aanbod aan boeken, strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s beschikbaar.

Meer info: Bibliotheek, Smoutakker 30, 2940 Stabroek, 03 568 04 36, bibliotheek@stabroek.be of op de website.

JeS-werking

In de vakanties bundelen de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO), de jeugddienst en de sportdienst de krachten om samen de Jeugd en Stabroek (JeS)-vakantiewerking aan te bieden.
De kleuters kunnen terecht in de BKO, de lagere schoolkinderen bij speelplein 't JOSke en de Grabbelpasactiviteiten van de jeugddienst en de sportkampen van de sportdienst en de tieners bij de Swap-werking van de jeugddienst.

Alle info vind je hier.

Ik organiseer zelf een evenement

Als je in Stabroek een evenement zoals een fuif, een muziekfestival, een speelstraat, een buurt- of tuinfeest, een publieke wandel- of fietstocht voor een groep organiseert moet je tijdig een aanvraag indienen bij het evenementenloket.

 

Als je als vereniging iets organiseert kan je bij het gemeentebestuur ook allerhande materiaal ontlenen:

 • Verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur feestmateriaal ontlenen (podia, tafels & stoelen, nadarhekken, vlaggen, ….). Aanvragen doe je via het evenementenloket.
 • Erkende jeugdverenigingen kunnen op de jeugddienst gratis spelmateriaal (wereldbal, mega twister, ...), audiovisueel materiaal (beamer, scherm, walkie-talkies, ...) en educatief materiaal (boeken, educatieve spelen) ontlenen. Organisatoren van een fuif of optreden kunnen gratis gebruik maken van de fuifkoffer.
 • Op de sportdienst kunnen verenigingen terecht voor het ontlenen van sportmaterialen (hockey, badminton, ballen, ...).