Informatie voor jouVrije tijd & ontmoeting

Hieronder vind jeĀ informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Openbaar vervoer

Op deze pagina vind je meer info over: De Lijn en de NMBS.

De Lijn

In sommige gevallen reis je gratis met De Lijn:

 • Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar en personen met een beperking.

 • Gratis voor werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen bij de VDAB tijdens de looptijd van de opleiding.

 • Gratis voor mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming

In volgende gevallen kan je extra korting krijgen:

 • Meerdere gezinsleden reizen met een Buzzy pas

 • Je ontvangt een leefloon, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden/inkomensgarantie voor ouderen of je verblijft in een lokaal opvanginitiatief 

 • Je bent werkzoekende en volgt een beroepsopleiding bij de VDAB

 • Je bent lid bij de gezinsbond

 • Je studeert aan de hogeschool of universiteit

 • Je gebruikt je abonnement voor woon-werk verplaatsingen

 • Je komt in aanmerking voor het statuut verhoogde tegemoetkoming

Hier vind je meer info. 

NMBS

Enkele mogelijkheden met korting op de trein zijn:

 • Verminderingskaart: 50% korting wanneer je een verhoogde tegemoetkoming hebt
 • Kinderen tot 12 jaar rijden gratis indien er ook een betalende volwassene mee reist
 • Seniorenbiljet (65+): €6,80 voor een heen-en-terugreis dezelfde dag in heel België
 • Werkzoekenden: voordeliger met de trein naar sollicitatie
 • Zwangere vrouwen: zonder meerkost in eerste klas tijdens de vier laatste maanden van je zwangerschap
 • Grote gezinnen: voordeeltarief

Hier vind je meer informatie.