Informatie voor jouOpvoeding & ondersteuning

Op deze pagina verwijzen we naar professionele dienstverlening maar je informele netwerk zoals vrienden en familie is minstens even belangrijk.Begeleiding en hulpverlening op maat

Je vindt hier bij welke organisaties je in je buurt terecht kan.

Familiehulp

Thuiszorgorganisatie Familiehulp biedt kraamzorg en opvoedingsondersteuning aan.

Je vindt er volgend specifiek aanbod:

Kraamzorg

Ze bieden zowel pre- als postnatale kraamzorg aan, tot 3 maanden na de bevalling.

De kraamverzorgenden helpen je bij de verzorging van je baby en ondersteunen je bij borst- en flesvoeding. Ze beschikken over een weegschaal waardoor ze het gewicht mee kunnen opvolgen. Zij werken hierbij samen met de vroedvrouw. 

Kraamverzorgenden kunnen ook huishoudelijke taken overnemen zoals koken, afwassen, boodschappen, wassen, strijken en schoon houden van de woning.

Psycho-sociale ondersteuning vormt een rode draad doorheen de hulpverlening. De kraamverzorgenden bieden een luisterend oor bij moeilijke momenten.

Het tarief wordt berekend aan de hand van het inkomen van de ouder(s). Heel wat mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen bieden een tussenkomst voor kraamzorg. 

Deze zorg vraag je aan voor 2, 3 of 4 uur per keer. Kraamverzorgenden werken doorgaans van 8.30 tot 16.30 uur maar hier kan van afgeweken worden.

Je kan contact opnemen via mail.

Opvoedingsondersteuning

Je kan dit aanvragen vanaf dat je kindje 3 maanden is tot de leeftijd van 18 jaar.

We bieden jou als gezin ondersteuning bij de opvoeding zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, slaapmomenten opvolgen, opvoedkundige tips, toezicht bieden, vrijetijdsbesteding, maar ook psychosociale ondersteuning is een belangrijk aspect.

Het tarief wordt berekend aan de hand van het inkomen van de ouder(s).

Het aantal uren is bespreekbaar, meestal werkt men in hulpbeurten van 2 à 3 uur. Opvoedingsondersteuners werken van 12 tot 20 uur.

Je kan contact opnemen via mail

Ferm

Ferm biedt verschillende diensten aan zoals:

Kraamzorg
Je bent net bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Dan ondersteunt Ferm jou en je gezin met gespecialiseerde kraamzorg. Zij zorgen voor baby, mama en de rest van het gezin. Zo kunnen jullie rustig wennen aan de nieuwe situatie, terwijl alles verder op rolletjes loopt.

Thuiszorg

Zij komen bij jou thuis op die momenten waar extra hulp meer dan welkom is: 
een ziekte, een beperking of moeilijke omstandigheden. Ze nemen over wat je zelf (tijdelijk) niet kan, en ondersteunen bij wat wél zelf lukt. Ze helpen met plezier, deskundig én op jouw maat.

Villers

Gezinszorg Villers draagt zorg voor de hele familie, van de allerkleinsten tot de allergrootsten. Zo staan ze ouders bij tijdens de kraamzorg en bieden ze gezinshulp aan families die een extra paar handen kunnen gebruiken. 

Je kan bij hen terecht voor:

Kraamzorg

Kersverse ouders kunnen hulp inschakelen vanaf 2 maanden vóór de bevalling tot 8 weken na de bevalling. Deze periode kan verlengd worden indien nodig. 
Hulp is mogelijk van 8 tot 20 uur in blokken van 2, 3 of 4 uur. Kraamzorg kan ook in het weekend en op feestdagen.
Vooraf doet men een vrijblijvend huisbezoek.

Gezinszorg
Kan je de zorg voor je gezin (tijdelijk) niet meer opnemen? Ook dan staan ze voor je klaar. Ze ondersteunen je in het huishouden of bij de verzorging van je kinderen.
Als je onverwacht of dringend zorg nodig hebt, bijvoorbeeld na een operatie of wanneer een mantelzorger ziek wordt, kan je rekenen op de acute thuiszorg.

Wat je betaalt, is afhankelijk van je inkomen en je gezinssituatie. Soms betaalt je ziekenfonds een deel van de kosten terug.

Het raster - Begeleiding rondom autisme

Je kan hier terecht als persoon met autisme (jongere/volwassene) maar ook als (groot)ouder, partner, broer of zus, hulpverlener en werkgever.
Ze hebben een autitheek (documentatie- en informatie centrum) en bieden vormingen aan voor ouders en professionals. 

Het Raster biedt mobiele (de begeleider komt bij jou aan huis) en ambulante begeleiding (de begeleiding gaat door op de dienst) voor kinderen en jongeren met autisme. Begeleidingen kunnen ook in groep. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vormen van ondersteuning. 

Klik hier voor meer informatie.

Crescendo

Thuisbegeleidingsdienst Crescendo helpt gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding of de ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast bieden ze ook begeleiding aan op andere levensdomeinen. Soms komen er immers verschillende problemen samen, bijvoorbeeld rond relaties, geld, wonen, administratie of werk.   

Voor wie?

Crescendo ondersteunt gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in het arrondissement Antwerpen.

Gezinnen met vragen over opvoeding kunnen de hulp van Crescendo inschakelen als ze merken dat diensten die als eerste aanspreekpunt gelden hen niet (meer) verder kunnen helpen. Deze diensten, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind en Gezin of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), kunnen dan de hulp van Crescendo voorstellen. 

Gezinnen kunnen ook hulp vragen aan het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Deze diensten kunnen dan de hulp van Crescendo voorstellen.

OLO-Rotonde - Thuisbegeleiding Op Maat

Thuisbegeleiding Op Maat biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met (een vermoeden van) beperking.

Dit kan bij je thuis (mobiele dienstverlening) of in één van onze OLO-Rotonde huizen (ambulante ondersteuning).

We bieden ook begeleiding aan in groep. De ondersteuning die onze begeleiders bieden hangt af van jouw noden en wensen.

We bieden thuisbegeleiding op maat en komen bij je thuis als je in de provincie Antwerpen woont.

Meer info bij OLO-Rotonde vzw.

CKG

CKG is de afkorting van Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Ze begeleiden gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, die hulp zoeken omdat de opvoeding moeilijk loopt. Als opvang niet direct nodig is, komt een hulpverlener bij de ouders thuis om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken. 

Die hulp kan bestaan uit:

  • een pedagogische begeleiding aan huis.
  • een verblijf van het kind in het centrum gedurende een dagdeel of 24 op 24 uur, gekoppeld aan gezinsbegeleiding.
  • specifieke opvoedingsondersteunende trainingsprogramma’s, gericht naar ouders en/of hun kind(eren).

Meer info via deze link.

Je kan terecht bij verschillende CKG's in de regio. 

KADODDER

Kadodder begeleidt gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking in hun zoektocht naar antwoorden. Dit doen ze voor gezinnen vanuit de provincie Antwerpen. De begeleiding gebeurt voornamelijk bij de gezinnen thuis.

De frequentie van de begeleiding of opvang spreken ze af in overleg met het gezin. Men vertrekt altijd vanuit de hulpvragen van het gezin en de persoon met een beperking.

Daarnaast biedt Kadodder ook:

  • individuele, gespecialiseerde opvang die zorgt voor zinvolle bezigheden in de vertrouwde omgeving van de persoon met een beperking.
  • hulp aan de ondersteuners van personen met een verstandelijke beperking.

Meer info vind je hier.