Informatie voor jouRechten en voordelen

Hieronder vind jeĀ informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Rechten en voordelen per gemeente

Je vindt hier alle rechten en voordelen die gebonden zijn aan de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en Stabroek.

Gemeente Brasschaat

Sociaal medische toelage
De sociaal medische toelage is de nieuwe benaming voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage. Ben je 21 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden in het dagelijkse leven? Dan kan je onder voorwaarden recht hebben op deze premie. 

Het aanvraagdocument vind je hier of ga langs de gemeente voor een papieren exemplaar.

Sociaal pedagogische premie
De sociaal pedagogische premie is nieuw. Dit is een premie voor ouders/voogden die thuis een kind met een handicap verzorgen.

Het aanvraagdocument vind je hier of ga langs de gemeente voor een papieren exemplaar.

Gratis huisvuilstickers 

Brasschaatse gezinnen die op 1 januari minstens 1 kind hebben jonger dan 3 jaar, hebben recht op gratis huisvuilstickers. Als referentiedatum voor de toekenning telt de inschrijving in de gemeente Brasschaat op 1 januari van elk kalenderjaar.

Meld je zonder afspraak aan bij het onthaal van de gemeente en je krijgt onmiddellijk je stickers mee.

Gemeente Essen

Geboorte- en adoptiepremie

De gemeente Essen geeft een geboorte- en adoptiepremie aan alle inwoners van Essen die pas moeder zijn geworden. 

Nadat je kindje ingeschreven is in de bevolkingsregisters krijg je automatisch een aanvraagformulier voor de premie toegestuurd. Vul het formulier in, dateer en onderteken het en bezorg het bij het onthaal of de dienst burgerzaken van Essen. Na een zestal maanden staat de premie op je bankrekening. Meer info vind je hier

 

Duurzaamheidspremie

Ouders die hun steentje willen bijdragen aan een schoon leefmilieu en herbruikbare luiers gebruiken, kunnen rekenen op  een subsidie van de gemeente. Op deze pagina vind je het formulier 'duurzaamheidspremie' waarmee je de eenmalige toelage kan aanvragen. Het formulier vermeldt ook de voorwaarden.

Gemeente Kalmthout

Zorgtoelage 21+ en Zorgtoelage 21- 

Met deze jaarlijkse premie geeft Kalmthout zijn meest zorgbehoevende inwoners een duwtje in de rug. Daarom hebben enkel mensen met een beperkt inkomen recht op de tegemoetkoming. Voor hen wegen zulke kosten immers het zwaarst. 

Om in aanmerking te komen voor de zorgtoelage, moet je aan enkele voorwaarden voldoen: 

 • Je bent een inwoner van Kalmthout 

 • Je bent zorgbehoevend en ouder dan 21 jaar: Zorgtoelage 21+ 

 • Je staat in voor de opvoeding van een zorgbehoevende jonger dan 21 jaar: Zorgtoelage 21- 

 • Zorgbehoevenden die in een residentiële voorziening (bv. woonzorgcentrum, residentiële voorziening voor personen met een handicap, …) verblijven, komen niet in aanmerking. 

 Meer info vind je hier

Gemeente Kapellen

Sociaal-medische toelage 

Kapellen verleent een sociaal-medische toelage aan gehandicapten en bejaarden die:

 • hulp van derden nodig hebben
 • niet in een instelling verblijven
 • op 1 september van het betrokken jaar minstens één jaar in Kapellen wonen. 

Je kan deze toelage aanvragen via het e-loket. Lees hier meer over de voorwaarden en start je aanvraag. 

Sociaal-pedagogische toelage 

Kapellen verleent een sociaal-pedagogische toelage aan: 

 • wie thuis een gehandicapt kind verzorgen en opvoeden
 • die op 1 september van het betrokken jaar minstens één jaar in Kapellen wonen. 

Je kan deze toelage aanvragen via het e-loket. Lees hier meer over de voorwaarden en start je aanvraag. 

Toelage incontinente personen 

Kapellen keert deze toelage uit 

 • aan personen die last hebben van incontinentie 
 • of bij minderjarigen - aan de wettelijke vertegenwoordiger. 

Voorwaarden:

 • de persoon verblijft niet in een rust- of verzorgingsinstelling 
 • de persoon heeft de leeftijd van zes jaar bereikt op het ogenblik van de aanvraag
 • je beschikt over een doktersattest waaruit de incontinentie blijkt

Je kan deze toelage aanvragen via het e-loket. Lees hier meer over de voorwaarden en start je aanvraag. 

Buurtfeest – straatfeest - wijkfeest 

Wil je met je met je straat, wijk of buurt samen een feest organiseren? Dan steunt het lokaal bestuur je met een subsidie. Je kan er ook terecht voor het gebruik van feestmateriaal. 

Dien je aanvraag minstens zes weken vóór de aanvang van het feest in en vul het online aanvraagformulier in. Je aanvraag komt bij de  dienst Evenementen terecht. Lees hier meer over de voorwaarden en start je aanvraag. 

Subsidie vervoerskosten

Kapellen voorziet een tussenkomst in de verplaatsingskosten van personen met een handicap naar instellingen, verzorgingscentra of beschutte werkplaatsen.
Elke persoon met een handicap die in Kapellen woont en ouder is dan 3 jaar, komt hiervoor in aanmerking (behalve wanneer de verplaatsingskosten al door een andere organisatie worden vergoed). De directie van de bewuste instelling legt jaarlijks een opgave van het vervoer voor. 

Lees hier meer over de voorwaarden en start je aanvraag.

Gemeente Wuustwezel

Geboortepremie en adoptiepremie

Ben je mama of papa geworden? Vraag je geboortepremie of adoptiepremie hier aan.

 

Aanvraag Sociaal Pedagogische Toelage

Dit is een toelage voor de thuisverzorging van een zwaar gehandicapt kind tussen 1 en 25 jaar, wonende in Wuustwezel. Start je aanvraag hier.

 

Aanvraag tegemoetkoming zwemmen 

In Wuustwezel is er geen zwembad. De sportievelingen die wensen te zwemmen, kunnen een toelage van 20% verkrijgen op hun maandabonnement, beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden in de omliggende gemeenten Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Brasschaat en Zundert. Dit geldt zowel voor individuele zwemmers als voor verenigingen die naar het zwembad trekken. Start je aanvraag hier.

Gemeente Stabroek

Toelagen voor mensen met een beperking 

Andersvaliden met een beperkt inkomen die thuis wonen en de personen die de zorg op zich nemen kunnen in aanmerking komen voor volgende toelagen: 

 • Sociaal medische toelage: voor mensen met een beperking die thuis wonen 

 • Tewerkstellingstoelage: voor mensen met een beperking die thuis wonen en zijn tewerkgesteld bij sociale economische initiatieven. 

 • Thuisverzorgingstoelage: voor de persoon die de zorg op zich neemt van een persoon met een beperking. 

 • Restafvaltoelage: voor mensen die ten gevolge van een ziekte of een handicap extra afval hebben (incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse, …) 

Voor meer info neem je contact op met de Sociale dienst van Stabroek op het nummer 03 317 18 80 of via mail.

Wil je meer lezen? Neem dan hier een kijkje!

 

Subsidie voor wasbare luiers 

Het gemeentebestuur Stabroek stimuleert het gebruik van herbruikbare, wasbare luiers met een toelage. Deze luiers zijn niet enkel beter voor het milieu, ze zorgen er in het algemeen voor dat je kindje sneller zindelijk is én daarnaast bespaar je nog eens zo’n 400 tot 700 euro over de totale luierperiode. Hier vind je meer info over het bedrag en de aanvraag. 

OCMW

Een OCMW, of voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW met een brede waaier aan diensten.

Enkele voorbeelden van hulpverlening die het OCMW aanbiedt: financiële hulp, huisvesting, crisisopvang, medische hulp, thuiszorg, werk, schuldbemiddeling, psychosociale hulp, rechtsbijstand, begeleiding en financiële bijstand voor energie, cultuurcheques om de sociale en culturele participatie te bevorderen enz. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met het OCMW van je woonplaats:

 • Brasschaat: Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat, 03 650 29 30, info@brasschaat.be   
 • Essen: Heuvelplein 23, 2910 Essen, 03 670 01 30, info@essen.be 
 • Kalmthout: Heuvel 39, 2920 Kalmthout, 03 620 15 60, info.ocmw@kalmthout.be 
 • Kapellen: Bruggeske 1, 2950 Kapellen, 03 670 29 50, welzijn@kapellen.be  
 • Stabroek: Kerkstraat 35, 2940 Hoevenen, 03 317 18 80, socialedienst@ocmwstabroek.be   
 • Wuustwezel: Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel, 03 633 52 10, onthaal@wuustwezel.be