Informatie voor jouRechten en voordelen

Hieronder vind jeĀ informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van sociale rechten.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van alle sociale rechten:

 

  • Premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, ... 

  • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ... 

  • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid