Informatie voor jouRechten en voordelen

Hieronder vind je informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Groeipakket

Het Groeipakket is een bedrag dat je als ouder elke maand ontvangt voor de verzorging en opvoeding van je kind(eren). Het is de nieuwe benaming voor de vroeger kinderbijslagregeling. Hieronder vind je een overzicht van alle bedragen en toeslagen.
 

Basisbedrag

Elk kind in Vlaanderen krijgt een Groeipakket (vroeger kinderbijslag). Maandelijks krijg je voor je kind een basisbedrag, als financiële ondersteuning bij de opvoeding.

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019 zijn er overgangsmaatregelen, met basisbedragen en leeftijdsbijslagen uit de oude kinderbijslagregeling. Ze kunnen daarnaast ook recht hebben op een of meer toeslagen uit het Groeipakket, zoals de kleuter- en kinderopvangtoeslag, de schooltoeslag, de sociale toeslag en de zorgtoeslag. In augustus ontvangt elk kind ook de schoolbonus.

Een overzicht van de bedragen vind je hier.

Startbedrag

Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag.  

Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket. 

Schoolbonus

In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag, automatisch een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. 

Het bedrag hangt af van de leeftijd van je kind.

Zorgtoeslag

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de kosten in hun specifieke situatie beter afdekt.   

Wie één of beide ouders heeft verloren, wie in een pleeggezin opgevangen wordt of wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft, krijgt maandelijks een zorgtoeslag bovenop het basisbedrag. 

Sociale toeslag

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. 

De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. 

Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

Participatietoeslag

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. 

Het Groeipakket stimuleert die deelname via particaptietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag),. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend.

Uitbetalers

Vijf Vlaamse uitbetalers zorgen ervoor dat je het Groeipakket tijdig en correct ontvangt. Je kiest zelf je uitbetaler: FONSInfinoKidsLife VlaanderenMyFamily en Parentia.