Informatie voor jouBijzondere zorg

Soms heeft een kind bijzondere  zorgnoden. Denk aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis,autisme, ADHD, … Gelukkig bestaan er heel wat instanties die hierbij kunnen  ondersteunen. Op deze pagina geven we een overzicht van de mogelijkheden die erzijn. Je vindt hier algemene informatie maar je kan ook zoeken naar specifieke  info rond een bepaalde problematiek.

Verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis waarbij iemands verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal geen gemiddeld niveau zullen bereiken. Via deze weg willen we jullie doorverwijzen naar betrouwbare info, belangenverenigingen en hulpverleningsinstanties. 

Info en belangenverenigingen

Er bestaan verschillende vormingsorganisaties en belangenverenigingen rond deze doelgroep. Zij bieden vormingen, cursussen, boeken, activiteiten, lotgenotencontact, … Soms kan je lid worden en word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe info en activiteiten.

 • Gezin en handicap 
  Ze bieden informatie, vormingen, publicaties, … Je kan er ook terecht voor advies en ondersteuning bij praktische zaken. Ze maken je wegwijs in het hulpverleningslandschap.
 • Onafhankelijk leven 
  Dit is een bijstandsorganisatie die mensen met een beperking de kans wil geven om hun leven in eigen handen te nemen. Met hun advieslijn 03 808 22 99 beantwoorden zij met meerdere medewerkers vragen van budgethouders. De advieslijn is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30. Op woensdag zijn ze bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 19u. Daarnaast zijn er over heel Vlaanderen coachen op de baan die bij budgethouders thuis onafhankelijk advies geven over het gebruik van het PAB.

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

 • Kadodder: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij bieden vroeg- en thuisbegeleiding (RTH en NRTH).
 • Clara Fey: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (en evt. bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen). Zij bieden thuisbegeleiding, verblijf, en dagbesteding (RTH en NRTH).
 • Heder: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand en/of een beperking. Zij bieden thuisbegeleiding, verblijf, dagopvang, GIO, … (RTH en NRTH).

+18 jaar:

 • Albe: Hier kan je terecht voor residentiële opvang, dagwerking en kortverblijf voor meerderjarigen met een mentale beperking. De organisatie heeft een locatie in Kapellen.
 • C.J.M.I.B: Hier kan je terecht voor woonondersteuning en dagbestedingen op verschillende locaties en niveaus.
 • Rotonde: Bieden woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning op verschillende locaties in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten. Je kan er terecht om te wonen, sporten, beleven, creëren, reizen en leren, voor arbeidsbeleving, vrijetijdsactiviteiten, allerlei soorten hulp en assistentie.
 • ZEWOPA: Hier kan je terecht voor inclusief wonen, vrijetijdsbesteding, mobiele en ambulante begeleiding, nachtondersteuning of kortverblijf.