Informatie voor jouBijzondere zorg

Soms heeft een kind bijzondere  zorgnoden. Denk aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis,autisme, ADHD, … Gelukkig bestaan er heel wat instanties die hierbij kunnen  ondersteunen. Op deze pagina geven we een overzicht van de mogelijkheden die erzijn. Je vindt hier algemene informatie maar je kan ook zoeken naar specifieke  info rond een bepaalde problematiek.

Lichamelijke, visuele of auditieve beperking


Info en belangenverenigingen

Er bestaan verschillende vormingsorganisaties en belangenverenigingen rond deze doelgroep. Zij bieden vormingen, cursussen, boeken, activiteiten, lotgenotencontact, … Soms kan je lid worden en word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe info en activiteiten.

 • Gezin en handicap 
  Ze bieden informatie, vormingen, publicaties, … Je kan er ook terecht voor advies en ondersteuning bij praktische zaken. Ze maken je wegwijs in het hulpverleningslandschap.
 • Onafhankelijk leven 
  Dit is een bijstandsorganisatie die mensen met een beperking de kans wil geven om hun leven in eigen handen te nemen. Met hun advieslijn 03 808 22 99 beantwoorden zij met meerdere medewerkers vragen van budgethouders. De advieslijn is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30. Op woensdag zijn ze bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 19u. Daarnaast zijn er over heel Vlaanderen coachen op de baan die bij budgethouders thuis onafhankelijk advies geven over het gebruik van het PAB.

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

 • Heder: Doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand en/of een beperking. Zij bieden thuisbegeleiding, verblijf, dagopvang, GIO, … (RTH en NRTH)
 • KOCA: Hoofddoelgroep auditieve beperking en spraak-taal ontwikkelingsstoornis (ook andere doelgroepen als ASS en gedrags- en emotionele beperkingen). Bieden verschillende vormen van hulp, o.a. kortdurende begeleiding, thuisbegeleiding, verblijf, outreach, GIO, …
 • Ganspoel: Hier kan je terecht voor mobiele en ambulante begeleiding van kinderen en jongeren met een visuele beperking en een visueel meervoudige beperking.
 • Respijthuis Limmerik: wil een plaats zijn waar kinderen met een ernstige zorgbehoefte terecht kunnen, kinderen die met de beste zorgen thuis omringd worden maar die voor slapeloze nachten zorgen, die continu toezicht vragen, die een moeilijke en uitzonderlijke verzorging vragen.

+18 jaar:

 • Rotonde: Rotonde vzw biedt woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning op verschillende locaties in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten. Je kan er terecht om te wonen, sporten, beleven, creëren, reizen en leren, voor arbeidsbeleving, vrijetijdsactiviteiten, allerlei soorten hulp en assistentie.
 • ZEWOPA: Hier kan je terecht voor inclusief wonen, vrijetijdsbesteding, mobiele en ambulante begeleiding, nachtondersteuning of kortverblijf.