Informatie voor jouBijzondere zorg

Soms heeft een kind bijzondere  zorgnoden. Denk aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis,autisme, ADHD, … Gelukkig bestaan er heel wat instanties die hierbij kunnen  ondersteunen. Op deze pagina geven we een overzicht van de mogelijkheden die erzijn. Je vindt hier algemene informatie maar je kan ook zoeken naar specifieke  info rond een bepaalde problematiek.

Autisme Spectrum Stoornis / ASS

Over autisme wordt enorm veel gezegd en geschreven. Soms zie je door het bos de bomen niet meer. Hieronder geven we een overzicht van nuttige info over autisme. 

Info en belangenverenigingen

Participate Autisme: Op deze website vind je een schat aan informatie rond autisme en alles wat er bij komt kijken. Niet alleen rond de achtergrond en de kenmerken van autisme, maar ook handvatten om er mee om te gaan. Ze maken je wegwijs in het hulpverleningslandschap. Je kan er ook gratis informatieve brochures aanvragen.

Kabass: Specifiek voor adolescenten met ASS, met info rond leren, wonen, werken, vrije tijd, …

Te Gek!?: Naast het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid zal het verruimde Te Gek!? nu ook inzetten op een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van uitgerolde activiteiten en nieuwe initiatieven.  Ze gaan ook dieper in op autisme. 

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA): Belangenvereniging autisme. Zij hebben een Autismetelefoon waar je naar kan bellen met vragen. Ook organiseren ze een Infohuis Autisme waar je als ouder, persoonlijk betrokkene of volwassene met autisme kan langsgaan voor een babbel met een ouder, partner of een volwassene met autisme. Je kan er terecht bij vermoedens van autisme, als je pas de diagnose kreeg of al wat langer bekend bent met autisme in je gezin of familie en een gesprek wil met een betrokkene.

Liga Autisme Vlaanderen

Autisme Centraal: Vormingscentrum rond autisme.

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

Het Raster: Hoofddoelgroep autisme. Zij bieden kortdurende begeleiding, thuisbegeleiding, groepsbegeleiding, praatcafé, ondersteuning bij vrije tijd, … Ze hebben ook een autitheek waar je boeken en materiaal kan ontlenen. (RTH en NRTH)

De Opvoedingswinkel: Naast algemene ondersteuning rond opvoeden, kan je bij de Opvoedingswinkel Brasschaat en de Opvoedingspunten in de omliggende gemeenten terecht voor een gratis, kortdurende begeleiding rond autisme. Je kan bijvoorbeeld meer uitleg krijgen rond de diagnose of samen op zoek gaan naar handvatten rond het omgaan met de dagelijkse moeilijkheden. Deze begeleiding is gratis en er is geen wachttijd!

OLO-Rotonde vzw: Hoofddoelgroep kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of autisme. Zij bieden kortdurende begeleiding via de Opvoedingswinkel, thuisbegeleiding, GIO, outreach en verblijf. (RTH en NRTH)

De Stip (adolescenten): De Stip biedt trajectbegeleiding en netwerkondersteuning op maat, voor (rand)normaalbegaafde jongeren met een AutismeSpectrumStoornis, die de overgang onderwijs-welzijn-arbeid dienen te maken.

Auticoach: Dit zijn doorgaans psychologen die een bijkomende opleiding hebben gevolgd rond autisme.