Informatie voor jouBijzondere zorg

Soms heeft een kind bijzondere  zorgnoden. Denk aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis,autisme, ADHD, … Gelukkig bestaan er heel wat instanties die hierbij kunnen  ondersteunen. Op deze pagina geven we een overzicht van de mogelijkheden die erzijn. Je vindt hier algemene informatie maar je kan ook zoeken naar specifieke  info rond een bepaalde problematiek.

ADHD & gedrags- en emotionele moeilijkheden

Over ADHD en andere gedrags- en emotionele moeilijkheden wordt enorm veel gezegd en geschreven. Soms zie je door het bos de bomen niet meer. Hieronder proberen we betrouwbare info te verzamelen.  

Info en belangenverenigingen

Zorgpad ADHD: website van de overheid met wetenschappelijk onderbouwde informatie rond de diagnostiek en behandeling van ADHD.

Te Gek!?Naast het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid zal het verruimde Te Gek!? nu ook inzetten op een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van uitgerolde activiteiten en nieuwe initiatieven. Denk hierbij aan het ontwikkelen van methodieken en praktijkondersteuning, buddywerking, herstelacademie, het organiseren van congressen, … Voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid essentieel. Door de krachten van verschillende organisaties te bundelen en elkaar te versterken is Te Gek!? hét aanspreekpunt wat betreft geestelijke gezondheid.

Zit Stil: Belangenvereniging en informatie rond ADHD. Zij hebben een documentatiecentrum en een webshop en organiseren trainingen, inleefsessies, workshops, …. Ze hebben ook een ADHD consultatielijn waar je terecht kan met vragen.

Ik tic: Belangenvereniging en informatie rond Gilles de la Tourette en ticstoornissen.

Vlaamse Vereniging Angst en Dwang: Belangenvereniging rond dwang- en angststoornissen.

 

Hulpverlening

Wanneer er meer hulp nodig is, kan je terecht bij verschillende hulpverleningsinstanties:

De Opvoedingswinkel: naast algemene ondersteuning rond opvoeden, kan je bij de Opvoedingswinkel Brasschaat en de Opvoedingspunten in de omliggende gemeenten terecht voor een gratis, kortdurende begeleiding rond ADHD of andere gedrags- en emotionele moeilijkheden. Je kan bijvoorbeeld meer uitleg krijgen rond de diagnose of samen op zoek gaan naar handvatten rond het omgaan met de dagelijkse moeilijkheden. Deze begeleiding is gratis en er is geen wachttijd!

OLO-Rotonde vzw: hoofddoelgroep kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of autisme. Zij bieden kortdurende begeleiding via de Opvoedingswinkel, thuisbegeleiding, GIO, outreach en verblijf. (RTH en NRTH)

Begeleidingscentrum Dennenhof: Doelgroep kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. Verschillende modules: verblijf, mobiel, ambulant, dagopvang schoolaanvullend en schoolvervangend. (NRTH)