Informatie voor jou

Per levensdomein vind je hier informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Anders dan verwacht

De zwangerschap wordt als een heugelijke en blije periode bestempeld. Verschillende oorzaken kunnen er echter zorgen dat deze periode anders dan verwacht loopt.

Onvervulde kinderwens

Eén op vijf koppels in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een onvervulde kinderwens. Een deel van hen volgt hiervoor een behandelingstraject in een fertiliteitscentrum. Een begripvolle houding van de omgeving en de werkgever zijn erg belangrijk.

Hieronder vind je een overzicht van waar je als wensouder terecht kan:

Ongepland zwanger

Je bent ongepland zwanger. Er kunnen heel wat gevoelens door je heen gaan die vaak ook tegenstrijdig zijn. Je bent angstig, boos, verdrietig, maar misschien ook blij of hoopvol. Een zwangerschap brengt, gepland of ongepland, heel wat gevoelens met zich mee. Een vertrouwenspersoon kan helpen om je emoties te uiten. Je zal allicht ook meteen gaan nadenken over wat je nu moet doen. Besef dat er verschillende opties zijn. Neem de tijd om ze allemaal te onderzoeken. Informeer je goed. Hoe meer je weet over de verschillende mogelijkheden, hoe beter je kan beslissen.

Bij Fara (luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes) kan je terecht voor informatie en met vragen:

 • Farafoon: 016 38 69 50, elke werkdag tussen 9 uur en 12 uur.
 • Farachat: op maandag, woensdag en vrijdag van 13u tot 16u.
 • mail
 • website

 

Kindje verliezen

Mama('s) en papa('s) ontwikkelen een sterke band met hun kindje tijdens de zwangerschap. Het verlies van een kind voor of na de geboorte (miskraam of doodgeboorte) zorgt voor een enorm verdriet. Als ouders ga je door een verwerkingsproces en moet je het verlies een plaats geven.

Je kan altijd bij je vroedvrouw terecht met dit verlies (fysiek en mentaal). Bij volgende organisaties kan je ook terecht:

 • Met lege handen is een zelfhulpgroep voor ouders die geconfronteerd werden met het overlijden van hun kind, kort voor, na of tijdens de geboorte, ongeacht de oorzaak of zwangerschapsduur. 
 • OVOK is een zelfhulpgroep voor ouders die in eender welke omstandigheid een kind verloren zijn. 
 • Contactgroep Cozapo: Cozapo staat voor "Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek". Cozapo werd opgericht op initiatief van ervaringsdeskundigen en is sinds juni 2009 actief binnen Vlaanderen. Het is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht. Website: https://www.cozapo.be/

 • Je kan een beroep doen op de begeleiding van een regioverpleegkundige bij Kind en Gezin of je vroedvrouw. Op de website van Kind & Gezin vind je informatie terug over officiële regelingen bij het verlies van een kind (wanneer kan je je kindje officieel een voornaam geven, ...).
 • Ook als sterrenouder ben je heel fier en wil je alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Foto’s van jullie baby, van jullie nieuwe gezin. Foto’s die helpen bij het leren leven met het verlies van je kind. De professionele fotografen van Boven De Wolken helpen jullie graag aan een blijvende herinnering die nooit zal vervagen. 
 • Koesterhuis: in het Koesterhuis van het Berrefonds kan je terecht om te praten met lotgenoten tijdens hun wekelijkse inloopdag. Ook organiseren ze praatgroepen en koesterbabbels. Meer informatie vind je op hun website.
 • EHBF – eerste hulp bij formaliteiten: op de website van het Berrefonds vind je heel wat praktische informatie over wat je administratief dient te regelen wanneer je kindje overlijdt. 
 • Rouwtherapeuten: zelfstandige psychologen/therapeuten kunnen ook gespecialiseerd zijn in rouwverwerking. 

Vroeggeboorte

Naar de komst van een kindje kan lang en intens worden uitgekeken. Maar als het kindje te vroeg geboren wordt, brengt het nieuwe leven vaak ook een periode van angst en bezorgdheid met zich mee.

Er bestaan heel wat diensten die ouders van een te vroeg geboren kindje ondersteunen.

Vraag zeker ook  raad bij je behandelend arts of verpleegkundige.

Meer informatie vind je bij:

Geen roze wolk

In de periode voor of na de bevalling verwacht je dat je gezin gelukkig is met de baby. In de realiteit is het vaak anders. Voor vele moeders is dit een ‘donkere’ en ‘eenzame’ periode.

De fysieke, psychische en relationele veranderingen maken je kwetsbaar. Verder kan er een slaaptekort ontstaan omwille van de onderbroken nachten en te weinig nachtrust. Je geraakt oververmoeid en uitgeput.

In plaats van te genieten van je baby en het moederschap, wordt de zorg voor je baby eerder een last, waardoor je begint te twijfelen aan je kwaliteiten als moeder en in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Moest je dit herkennen, praat er dan in eerste instantie over met je vroedvrouw, huisarts of Kind & Gezin.

Je kan ook contact opnemen met:

Pleegzorg en adoptie

Is er bij jou thuis nog een plekje vrij? Misschien is pleegzorg of adoptie wel iets om te overwegen.

Meer info kan je vinden op:

Meerlingzwangerschappen

Ben je zwanger van een drieling? Dan heeft jullie gezin binnenkort de handen vol. Kind en Gezin kan helpen bij het zoeken naar extra ondersteuning. Meld je hiervoor tijdens je zwangerschap aan via de Kind en Gezin-Lijn. Zij helpen je een antwoord te zoeken op al je vragen rond babyuitzet, verlofmogelijkheden, ouderschap, … Ze brengen je, als je dat wenst, in contact met de teamleden van Kind en Gezin in je buurt of diensten die jullie kunnen ondersteunen.