Onze activiteiten

Hier vind je een per Huis van het Kind een overzicht van de geplande activiteiten terug.

Permanentie Opvoedingspunt Stabroek

Elke donderdag om de 14 dagen
Don
9 - 12 uur
Sociaal Huis (gesprekslokaal 4), Kerkstraat 35, Hoevenen

Je kan in het Opvoedingspunt van Stabroek terecht met al je kleine en grote vragen over opvoeden. Want daar zit iedereen toch al eens mee?

Je vindt er een luisterend oor, informatie, een 'tweede stem' en advies op maat.

Het Opvoedingspunt is er voor iedereen die bezig is met opvoeden. Ouders dus, maar ook grootouders, vrienden, kinderverzorgers, leerkrachten, ...

De dienstverlening is vrijblijvend, anoniem en gratis.

Tijdens de korte schoolvakanties is er geen vrije inloop bij het opvoedingspunt, wel 2 keer tijdens de zomervakantie.

Opgelet: nieuw permanentiemoment is donderdagmorgen.

Concrete data 2023:

  • 7 en 21 september
  • 5 en 19 oktober
  • 16 en 30 november (geen opvoedingspunt op 2 november!)
  • 14 december (geen opvoedingspunt op 28 december!)