Nieuws

Op deze pagina informeren we je graag over het laatste nieuws uit onze Huizen van het Kind.

Ouderreeks: onderhandelen kan je leren

2021/09/16

Een online ouderreeks van 5 sessies over het hoe, waarom en wanneer bij onderhandelen met je kind.

Terug

Waarom onderhandelen met je kind?

Elke dag krijg je als ouder te maken met grote of kleine meningsverschillen met je kinderen. Van het beleg op de boterham, tot de schermtijd, het zakgeld of de outfit van de dag,… Waarom zou je met je kinderen onderhandelen om samen een afspraak te maken? Je kan toch veel gemakkelijker en sneller zelf beslissen welke regels je kinderen moeten volgen.

  • De belangrijkste reden is dat je je kinderen van jongs af leert hoe ze werkzaam en deugdzaam kunnen onderhandelen. Een vaardigheid die hen later zeker van pas zal komen. Je kinderen groeien op in een wereld van verschil. Ze zullen onvermijdelijk in hun leven meer verschillen dan hun ouders ervaren. Om met die verschillen om te kunnen gaan en ze niet als een bedreiging, maar als een verrijking te zien, hebben ze debat- en onderhandelingsvaardigheden nodig waardoor ze ze met zelfvertrouwen aanpakken.

Kinderen worden meer en meer met verschil geconfronteerd. En dat verschil mag er zijn.

  • Je leert je kind openstaan voor andere visies zodat het zich niet terugtrekt in een eigen wereldje van gelijkgezinden. Je leert je kind zeggen wat het zelf belangrijk vindt en luisteren naar wat een ander belangrijk vindt. Je kind leert hoe je samen - democratisch, gelijkwaardig en respectvol - regels kan bedenken die iedereen goed vindt.
  • Kinderen houden zich veel beter aan een regeling waarover ze zelf hebben nagedacht, zelf hebben over onderhandeld en die ze mee hebben gekozen als de beste regeling, dan aan een regeling die ze opgelegd krijgen.
  • Onderhandelen met je kinderen versterkt de verbondenheid. Je leert elkaar heel goed kennen, zakelijk maar ook emotioneel. Elkaar laten uitspreken en de kwestie door de ogen van de ander bekijken is een interessante uitdaging voor je kind, en voor jou. Zo leren jullie erop vertrouwen dat onderwerpen kunnen besproken worden waarbij iedereen zijn zeg kan doen en iedereen naar elkaar luistert.
  • En last but not least: samen in de zetel zitten kan plezant zijn. Met z’n allen babbelen houdt iedereen weg van de schermen in huis. Onderhandelen is leuke zinvolle tijd samen.

Hoe kan je onderhandelen? Dat leer je in de online ouderreeks bij VCOK. Een reeks van 5 sessies die start op 16 september.

Praktisch
De training gaat online door op donderdag 16 september*, donderdag 23 september, donderdag 7 oktober, donderdag 21 oktober en dinsdag 9 november 2021, telkens van 19u30 tot 21u00.

*donderdag 16 september 2021 uitzonderlijk van 19u30 tot 21u30, we voorzien extra tijd om kennis te maken met elkaar.

Kostprijs
50 euro voor de volledige reeks.