Nieuws

Op deze pagina informeren we je graag over het laatste nieuws uit onze Huizen van het Kind.

Stabroekse Buitenschoolse Opvang bij vzw Ferm Kinderopvang

2022/08/31

Terug

Op 1 juli 2022 heeft vzw Ferm kinderopvang de Stabroekse buitenschoolse kinderopvanglocaties overgenomen. De Rakkertjes in Stabroek en Sloebertjes in Hoevenen bieden voor- en naschoolse opvang op schooldagen en dagopvang op schoolvrije dagen. Tijdens de schoolvakanties vangen de Rakkertjes en Sloebertjes enkel kleuters op.

Na een zomer waarbij nog op basis van de oude afspraken werd gewerkt, wordt met het nieuwe schooljaar vanaf 1 september 2022 het nieuwe huishoudelijk reglement van vzw Ferm Kinderopvang van toepassing. Dit betekent dat je als ouder je kinderen dient te registreren bij vzw Ferm Kinderopvang. Je krijgt dan een login waarmee je je kinderen kan inschrijven voor opvang op de website van Ferm. Ook de nieuwe tarieven worden vanaf 1 september van toepassing.

Voor alle vragen kan u contact opnemen met coördinator Babs Van den Bleeken. De contactgegevens van de Stabroekse buitenschoolse kinderopvang zijn :

E-mail: bko.stabroek@samenferm.be

Telefoon: 03/361.87.30

Web: samenferm.be